Административна такса от 01.12.2023г.

Уважаеми пациенти,

от 01.12.2023г. въвеждам задължителна административна такса за всички мои пациенти в размер на 0.5% от МРЗ – 4.60 лв. от началото на 2024 г. Таксата ще се дължи отделно от „потребителската такса“ – 2.90 лв, която е определена на основание чл. 37, ал. 1 от ЗЗО, изменена с Постановление № 193 от 28 август 2012 г. и Постановление № 230 от 26 септември 2012 г. за изменение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение (и с Постановление за изменение 312 от 27 декември 2013 г. на Министерския съвет) и всеки пациент ще подписва индивидуален договор за административно-информационни услуги.