Тук ще намерите информация за медицинските услуги, които предоставям в качеството ми на ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР:

Видове медицински услуги

Основни услуги, които предлагам
 • Клинични прегледи в кабинета или при необходимост в дома Ви
 • Вземане на кръв и биологични материали за медико-диагностични изследвания в кабинета и в дома на болния
 • Определя какъв е риска за развитие на заболяване (превенция и профилактика)
 • След преглед и професионална преценка, насочва за консултация към друг лекар специалист
 • След преглед и професионална преценка, назначава медико-диагностични и клинични изследвания
 • При необходимост насочва пациента за постъпване в болница
 • Извършва наблюдение и диспансеризация на пациентите с хронични заболявания
 • Насочва бъдещите майки към акушер-гинеколог за наблюдение на бременността, ръст, тегло, термин на раждане и др.
 • Апаратни и физикални изследвания-електрокардиограма, кръвно налягане, отоскопия, ръст, тегло, физикален статус
 • Наблюдение на деца до 18 години: имунизации, измерване на ръст и тегло, физическо и психическо развитие
 • Ваксинации по Имунизационния календар на Република България, както и препоръчителни и по желание на пациента такива
Документи, които имам право да издавам
 • Амбулаторен лист за извършения медицински преглед,
 • Рецептурна бланка(по НЗОК или обикновена) за назначена терапия,
 • Зелена и Жълта рецепта за медикаменти със специален режим на предписване,
 • Медицински направления за консултация със специалист (бланка №3), изследване (бланка №4) и хоспитализация (бланка№7),
 • Болничен лист за временна нетрудоспособност,
 • Насочва за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК) за продължение на временна нетрудоспособност,
 • Документ за представяне пред ТЕЛК,
 • Медицински удостоверения за шофьор категория „А“ и „Б“, за встъпване в брак, за постъпване на работа
 • Медицинско направление „бланка 119“ за санаториално лечение
 • Медицинска бележка за извиняване на отсъствие по повод на заболяване на

Ценоразпис

За пациенти записани при мен като ЛИЧЕН ЛЕКАР / по Здравна Каса /

Здравно осигурените пациенти ползващи услугата ЛИЧЕН ЛЕКАР по НЗОК дължат при всяко посещение „потребителска такса“ в размер на 2.90 лв. (освен освободените от потребителска такса) и такса административно-информационни услуги в размер на 0.5% от МРЗ и ползват безплатно всички услуги по основния пакет от медицински дейности, гарантирани от бюджета на Здравната каса.

За ЧАСТНИ пациенти / неосигурени по Здравна каса /

За медицински услуги, които не са включени в основния пакет на НЗОК, както и за здравни услуги на неосигурени лица и такива, които не са пациенти на медицинската практика:

 • Частен медицински преглед в кабинета  – 40 лв.
 • Частен медицински преглед в дома на пациента – 50 лв.
 • Посещение на пациент в дома за взимане на кръв и биологични материали за лабораторни изследвания – 25 лв.
 • Платена манипулация: мускулна, венозна, подкожна инжекция – 15 лв.
 • Имунизация извън задължителния имунизационен календар (включва и медицински преглед) – 30 лв
 • Платена електрокардиография с разчитане – 30 лв.
 • Издаване на медицинско свидетелство за шофьор или за постъпване на работа. – 30 лв.
 • Заверка на здравна книжка за работа в хранително заведение, фризьорство и козметични услуги – 20 лв.
 • Домашно посещение и издаване на документ „Съобщение за смърт“ и „Разрешително за кремация“. – 100 лв.
 • Медицинско направление (бл. 119) за санаториално и курортно лечение – 20 лв.
 • Медицинска бележка за извиняване на отсъствията на ученик – 5 лв.
 • Въвеждане в ИБД на ИСКМЕ (въвеждане информация в информацинната база данни на елктронната информационна система за медицинска експертиза на трайната нетрудоспособност) – 20 лв.

Справка за цените на лабораторните изследвания на ЦИБАЛАБ в кабинета на район ОБОРИЩЕ можете да направите тук!

Правила и вътрешен ред

 • Пациентите задължително си запазват час за посещение. Това може да се направи: ОНЛАЙН в сайта (за предпочитане), на телефоните на кабинетите или на място в кабинетите.
 • Неотложните и спешните случаи, преценени от мен като такива, ще бъдат преглеждани с предимство без предварително записани часове.
 • Хронично болни или такива с давност на оплакванията повече от няколко дни, няма да бъдат обслужвани без предварително записан час! Лица с остро заболяване посетили кабинета без запазен час, ще бъдат прегледани при първа възможност, след пациенти със записан такъв или ще им бъде определен най близкия свободен час за преглед.
 • Телефонните разговори с д-р Борисов по време на прегледите в кабинета са нежелателни и ще бъдат провеждани само след преценка от помощния медицински персонал за тяхната важност и неотложност.
 • Контакта с д-р Борисов по мобилния телефон е само за МЕДИЦИНСКА консултация по неотложен здравен проблем и в рамките на часовете за преглед и консултации ( всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 16.30 до 19.30ч.)
 • С цел да не се пречи на същинската медицинска дейност, пациентите, които редовно се обаждат тип „само да попитам“ за работното време на кабинетите или за административна услуга ще бъдат добавяни в списъка за автоматично отхвърляне на мобилния разговор.
 • Направления за консултация със специалист и медико-диагностични изследвания по Здравна каса, се издават само след медицински преглед и професионална преценка от д-р Борисов за необходимостта от такива дейности. Болният пациент идва в кабинета със страдания и оплаквания, а не с готови искания!
 • Провеждането и отчитането на амбулаторен преглед става само с личното присъствие на пациента в кабинета и собственоръчно положен подпис в амбулаторния лист.
 • Здравословното състояние е много личен и интимен въпрос, за това ще се допуска влизане в кабинета единствено на болния! Присъствието на придружители ще става само при деца и при пациенти, чието здравословно състояние налага това.
 • Въвеждам „административна такса“ в размер на 1% от МРЗ за всяко посещение в кабинета и пациентите ще подписват еднократно декларация за информирано съгласие за нея. „Административната такса“ е извън регламентираната от „Закона за здравето“ „потребителска такса“, която се дължи отделно.
 • На лицата, които се държат агресивно и възпрепятстват оказването на медицинска помощ или накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря, може да се откаже такава, с изключение на състоянията, застрашаващи живота им.
 • Извадка от “ Кодекса за професионална етика на лекарите в България (Загл.изм.-ДВ, БР.85от 2013 г.)“
 • Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 85 от 2013 г.) Лекарят може да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между него и пациента липсва необходимото доверие или липсват условия за изпълнението на неговите професионални права и задължения. Това не се отнася до задълженията му да окаже медицинска помощ при спешни случаи.
 • (2) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2013 г.) Лекарят има право да откаже преглед, консултация и лечение, когато има пряка заплаха за здравето и живота му.
 • В медицинския кабинет всички болни са с равни права. Няма да бъдат допускани изключения от горе посочените правила за нито един пациент.

График и Резервации

Всички прегледи с изключение на спешни и неотложни се извършват само с резервиран час!

Кабинет ОБОРИЩЕ

Понеделник и Сряда – от 09.00 ч. до 13.00 ч.
Петък – само след лична уговорка с д-р Борисов
тел. +359 878 260 264

Кабинет ОВЧА КУПЕЛ

Вторник и Четвъртък – от 16.00 ч. до 18.30 ч.
Петък – само след лична уговорка с д-р Борисов
тел. +3592 40 36 123