Отсъства 04.12-08.12.2023г.

Уважаеми пациенти, уведомявам Ви, че ще отсъствам от 04.12.2023г. (понеделник) до 08.12.2023г. (петък) вкл. За този период, моля обръщайте се за съдействие към м.с. Добринка Вълчева, кабинет 122 или регистратурата в коридора, МК „Доверие“, ж.к. „Овча купел-2“, ул. „Фридрих Грюнангер“ №2  в…

виж ощеОтсъства 04.12-08.12.2023г.

Правила и вътрешен ред на Лечебното заведение

Извадка от “ Кодекса за професионална етика на лекарите в България (Загл.изм.-ДВ, БР.85от 2013 г.): Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 85 от 2013 г.) „Лекарят може да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между…

виж ощеПравила и вътрешен ред на Лечебното заведение

Пакет от дейности, гарантирани от НЗОК

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса(извадка, касаеща дейността на ПИМП)  Приложение № 1 към чл.1 ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ I. Здравно-информационни дейности …

виж ощеПакет от дейности, гарантирани от НЗОК