Пакет от дейности, гарантирани от НЗОК

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса(извадка, касаеща дейността на ПИМП)  Приложение № 1 към чл.1 ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ I. Здравно-информационни дейности …

виж още

Правила и вътрешен ред на Лечебното заведение

Извадка от “ Кодекса за професионална етика на лекарите в България (Загл.изм.-ДВ, БР.85от 2013 г.): Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 85 от 2013 г.) „Лекарят може да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между…

виж още

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – НЯМА НАУЧНИ ДАННИ ЗА ПОЛЗИ ОТ ПИЕНЕТО ИМ

Пиете ли гинко билоба за памет? Или нещо друго? Доклад, издаден през 2019 г. от Глобалния съвет за здравето на мозъка (GCBH), стига до извода, че няма убедителн…и доказателства да се препоръчват хранителни добавки за когнитивно здраве при хора над…

виж още