За мен

Роден съм на 25.08.1966 година в град Лом.

Завършвам основното си образование през 1984-та година в Политехническа гимназия „Найден Геров“ гр. Лом.

Полувисше образование добивам в ЦИПЗК „Йорданка Филаретова“ през 1989 година със специалност „Рехабилитация и физиотерапия“.

Завършвам медицина през 1995 година в Медицински университет, град София.

От 1995 година до 1998 година работя като анестезиолог – реаниматор в клиниката за лечение на чужди граждани „Света Ана“, Окръжна болница, район Младост, град София.

От 1998 г. до 2000 година работя в неотложно звено на бившата „17-та поликлиника“,  град София.

През 2004 година придобивам специалност „Обща медицина“ в Медицински университет, град София.

Преминал съм обучение по „Добра клинична практика“ с издаден сертификат през месец октомври 2012.

Преминал съм обучение по комуникативни умения умения и добит сертификат за професионални презентационни умения.

Имам завършен курс по спешна медицина и кардио-пулмонална ресуситация.

От 2000 година съм семеен лекар с практика, наброяваща около 2000 пациенти.